Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie zainteresowani dofinansowaniem do turnusu rehabilitacyjnego albo otrzymaniem wsparcia przy likwidacji barier mogą już przygotowywać wnioski o dofinansowanie.


Wnioski dotyczące dofinansowania przy likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się przyjmowane będą w PCPR od 7 stycznia do 28 lutego 2013 roku.

Wnioski na dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od 1 marca do 1 kwietnia 20132 roku.

W celu załatwienia formalności i informacje szczegółów na temat wniosków można uzyskać w PCPR w Brodnicy, ul. Zamkowa 13 a, tel. 49-847-69 .

Źródło: Starostwo Powiatowe