Samorządowcy z powiatu brodnickiego ustalali priorytety dla powiatu brodnickiego w kontekście przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7 stycznia  2013r.  o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Brodnicy wójtowie i burmistrzowie z powiatu brodnickiego razem ze starostami uzgadniali, jakie zadania do realizacji w powiecie brodnickim należałoby uznać za priorytetowe. Wspólna dla wszystkich gmin lista zadań do projektów kluczowych gotowa ma być do końca stycznia 2012 roku.
W spotkaniu na temat strategii uczestniczył Rafał Pietrucień,  Dyrektor Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego , który przedstawił stan prac nad strategią , wnioski dotąd wypracowane w gminach i powiatach i wizję rozwoju województwa.