Zarząd Powiatu ogłosił otwarte konkursy na realizacją zadań publicznych w sferze pomocy społecznej na terenie powiatu brodnickiego.

Uchwałą Rady Powiatu z 4 grudnia 2012 r.  Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs na wykonanie następujących zadań publicznych na terenie powiatu brodnickiego:

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2.Wspieranie na terenie Powiatu Brodnickiego prowadzenia świetlicy środowiskowej o zasięgu ponadgminnym, w miejscowości Cielęta.

3.Wspieranie  prowadzenia świetlicy środowiskowej o zasięgu ponadgminnym, w Brodnicy.

Treść ogłoszeń dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego (http://www.starostwo-brodnica.bip.net.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (http://www.pcpr-brodnica.bip.net.pl).