Po decyzji Rady Miejskiej Grudziądza Starosta Brodnicki powołał pełnomocnika ds. brodnickiego szpitala.

Radni Rady Miejskiej Grudziądza 28 listopada  przyjęli uchwałę w sprawie zaprzestania realizacji zadania Powiatu Brodnickiego z zakresu ochrony zdrowia. Wyrażono zgodę na rozwiązanie porozumienia z 2006 r.

Rozpoczyna to realizację wcześniej przygotowanego scenariusza, w którym zmierza się  do odtworzenia samodzielności brodnickiego szpitala. Kolejne etapy tego procesu to m.in. decyzja Rady Powiatu w sprawie rozwiązania porozumienia.

Dziś, tj. 29 listopada starosta Piotr Boiński powołał Wiesława Kiełbasińskiego na pełnomocnika ds. szpitala. Pełnomocnik zajmie się  uporządkowaniem prawno - organizacyjnej  sytuacji szpitala w Brodnicy.

Wiesław Kiełbasiński z wykształcenia jest ekonomistą, specjalizuje  się w ochronie zdrowia, ma bogate doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. Pełnił funkcję dyrektora kujawsko- pomorskiego oddziału NFZ. Obecnie jest  dyrektorem Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu.

Starostwo Powiatowe