Pod budynkiem starostwa zebrali się pracownicy szpitala w Brodnicy, którzy wręczyli staroście Piotrowi Boińskiemu petycję w sprawie szpitala. Starosta oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu rozmawiali z pikietującymi, a potem z ich przedstawicielami.

Kilkudziesięcioosobowa grupa pracowników szpitala i ratowników 27 listopada z transparentami przyszła pod budynek starostwa, by wręczyć gospodarzom powiatu petycję   w sprawie szpitala.

Treść przekazanej petycji:


„My, pracownicy brodnickiego szpitala, pragniemy wyrazić swój sprzeciw w sprawie unieważnienia porozumienia z 2006 roku pomiędzy Radą Miasta Grudziądza i Radą Powiatu Brodnickiego.

Decyzja o wypowiedzeniu umowy zapada w newralgicznym okresie dla służby zdrowia, a zbyt wiele jest niedopowiedzeń i ogólników. Przed nami jest wiele zadań i wyzwań, o których teraz powinniśmy myśleć, zamiast dokładać sobie nowych problemów.

Samorząd powiatu brodnickiego nie przedstawił ani jednej konkretnej alternatywy dla współpracy z Grudziądzem. Uważamy, że urzędnicy w starostwie nie zdają sobie sprawy, że bez  współpracy z Grudziądzem , szpital w Brodnicy nie ma racji bytu. W przypadku uregulowania stosunków obu placówek, w grę powinno wchodzić zacieśnienie współpracy, a nie jej zakończenie.

Jako pracownicy pamiętamy czasy, kiedy pensje spływały z poślizgiem, szpital otrzymywał leki wyłącznie po opłaceniu faktury, a po placówce biegał komornik. Od tego czasu wiele się zmieniło i szpital jest wiarygodny dla pacjentów i kontrahentów.

Niepokojące są zapowiedzi , które wskazują na całkowitą zmianę myślenia w przypadku odłączenia do Regionalnego szpitala Specjalistycznego. Według strzępów informacji doszłoby do wycofania się z dotychczasowej polityki władz placówki, m.in. koncentracji działalności medycznej w jednym miejscu.

Kategorycznie wyrażamy  się przeciw wypowiedzeniu umowy. Stoimy na stanowisku, że przyszłość brodnickiego szpitala zależy od kontynuowania  współpracy z prezydentem Robertem Malinowskim, dyrektorem Markiem Nowakiem i regionalnym szpitalem Specjalistycznym.

Pracownicy (lista podpisów w załączeniu)”*

Mimo zapowiedzi w tekście starosta nie otrzymał załącznika z listą  podpisów.


Starosta Piotr Boiński, Przemysław Górski i Wiesław Borowski, członkowie Zarządu Powiatu przyjęli petycję i jeszcze raz powtórzyli fakty, prezentowane  na spotkaniu z załogą szpitala w dniu 21 listopada, a więc m.in. :

1. Umowa z 2006 roku podpisywana wówczas m.in. pod groźbą paraliżu działalności szpitala, obecnie nie jest dla szpitala brodnickiego korzystna, a dodatkowo są przeciwskazania prawne do jej kontynuowania.

2. Po spotkaniu z załogą szpitala (21 listopada) starostowie przekazali do Prezydenta wolę dalszej współpracy na warunkach, których domagała się część załogi ( tu „między innymi przekazanie nieruchomości szpitala za symboliczną złotówkę”)

3. Jednocześnie gospodarze powiatu przygotowują inną drogę dla szpitala, po rozwiązaniu umowy z Grudziądzem,  ponieważ  uważają, że  przekazywanie majątku i rezygnacja z możliwości wpływu na to, co będzie dalej z brodnicką lecznicą, utrzymywanie związku ze szpitalem w Grudziądzu „za wszelką cenę” jest niebezpieczne przede wszystkim dla pracowników szpitala. Alternatywą dla Brodnicy  jest związek z inną dużą jednostką  medyczną .

4.  28 listopada 2013 r. Rada Miasta w Grudziądzu zdecyduje, czy umowa o współpracy z Brodnicą będzie podtrzymana, czy rozwiązana.

5. Radni Powiatu w Brodnicy decydować będą o szpitalu w Brodnicy na sesji w dniu 11 grudnia ( wstępny termin)

Po rozmowie przed budynkiem starostwa przedstawiciele pikietujących spotkali się  z gospodarzami powiatu w  budynku starostwa. Padały po raz kolejne pytania o wyjaśniane już wielokrotnie sprawy, m.in. o bezpieczeństwo miejsc pracy, szanse na modernizację szpitala, o groźbę zamknięcia szpitala . Po długiej rozmowie, która, tak jak sama pikieta, była spokojna i rzeczowa, jedna z uczestniczek spotkania , przedstawicielka załogi szpitala stwierdziła:

„Teraz już nie powiem, że robi się źle…”- ten komentarz podsumowuje efekt spotkania pikietujących z  członkami Zarządu Powiatu.