W Górznie otwarto  ścieżkę dydaktyczną, która prowadząc lasem pozwala poznać przyrodę  rezerwatu Szumny Zdrój.

Nadleśnictwo Brodnica we współpracy z Urzędem Marszałkowskim skorzystało z unijnych środków (RPO) i zmodernizowało ścieżkę edukacyjną w rezerwacie Szumny Zdrój w Górznie. Ścieżkę już istniejącą wydłużono o  ponad 1 kilometr, zamontowano ponad 30 kolorowych tablic informujących o lesie, siedliskach i okazach przyrody. Jest także nowe arboretum i duża, solidna, zadaszona wiata - miejsce na posiłek i odpoczynek nawet dla dużej grupy zwiedzającej las.

Inwestycja o wartości 214.729,28 złotych dofinansowana została z unijnych środków  w kwocie 122.203,65 złotych  jako program pod nazwą: Rozwój Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Brodnica w oparciu o ścieżkę dydaktyczną na terenie osady leśnej w Górznie.”