Powiat i Gminy z powiatu brodnickiego  współpracują przy budowie dróg Podpisywane są wstępne porozumienia na realizację zadań planowanych na rok 2013.

13 listopada starosta Piotr Boiński, wicestarosta Jędrzej Tomella, jako przedstawiciele Zarządu Powiatu podpisali umowę wstępną z Tadeuszem Fuksem, Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo w sprawie współdziałania na rzecz inwestycji drogowych pod nazwą:  „Przebudowa zespołu mostów  w ciągu drogi powiatowej nr 1715 C Wąbrzeźno - Osieczek - Lembarg i nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie-Bukowiec- Lembarg wraz z przebudową dojazdów” .

Podobne porozumienia  na prace planowane w roku 2013 podpisane zostaną także z Gminą Bobrowo i Osiek.

Starostowie oraz Kazimierz Wolfram, Wójt Osiek  Gminy  w umowie wstępnej ustalą zasady współpracy przy:
„Przebudowie drogi powiatowej nr 2202C Radziki Duże – Osiek – Dzierzno na odcinku w miejscowości Osiek”.

Paweł  Klonowski, Wójt Gminy Bobrowo ze starostami podpisze takąż  umowę
na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1826C Bobrowo – Małki - Pusta Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w miejscowości Małki do granicy powiatu. Etap I – Budowa chodnika” .