Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy i Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu będą współpracować, edukując techników logistyki.

26 października br. mgr inż. Jacek Gniadkowski,  dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy oraz doc. dr inż. Ireneusz Fechner, kanclerz  Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu podpisali porozumienie o współpracy brodnickiej szkoły z uczelnią .

Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy współpracuje z poznańską uczelnią od 2007 roku, czyli od czasu wprowadzenia do ZSZ nowego kierunku kształcenia – technik logistyk. Porozumienie pozwoliło obu stronom określić  szczegółowe zasady podejmowania wspólnych przedsięwzięć.

Wyższa Szkoła Logistyki zobowiązała się w szczególności do udostępniania szkole materiałów edukacyjnych, zapraszania przedstawicieli ZSZ na organizowane przez uczelnię  konferencje, uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę oraz obejmowania swoim patronatem niektórych wydarzeń.

Natomiast ZSZ zobowiązał się , m.in. do  udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez poznańską uczelnię  oraz do prezentowania na terenie szkoły informacji na temat WSL i jej oferty edukacyjnej.

- Porozumienie zostało zawarte przy okazji Ogólnopolskiej Debaty Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjanych, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W debacie uczestniczyło  200 przedstawicieli szkół z całej Polski, wśród nich Jacek Gniadkowski,  dyrektor ZSZ w Brodnicy oraz Jacek Nozderka,  nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Logistycznym.

Przedstawiciele ZSZ zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu w związku z realizowanym przez szkołę projektem Wirtualne Laboratoria. Jest to innowacyjny projekt, realizowany we współpracy z WSL oraz firmą L- System, przeznaczony dla kierunku kształcenia technik logistyk w ramach przedmiotów: laboratorium logistyczno- spedycyjne oraz laboratorium magazynowe.  Dzięki niemu uczniowie Technikum Logistycznego są dobrze przygotowani do praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim do pracy zawodowej.

Porozumienie partnerskie między szkołą a uczelnią pozwoli jeszcze skuteczniej kształcić w ZSZ  przyszłych logistyków- informuje  Barbara Stefańskaz ZSZ w Brodnicy .