Zarządu Dróg Powiatowych sadzą nowe drzewa na poboczach dróg. Ponad sto drzewek przybędzie w tym roku w ciągu dróg powiatowych.

Zakupiono 105 sztuk  okazałych drzew liściastych o wysokości  do 3 metrów  i  obwodzie pnia od 12-14 centymetrów.   Lipy  drobnolistne, klony,  jarząb pospolity pojawia się tam, gdzie istnieje potrzeba odtworzenie zieleni przydrożnej – redukującej  hałas i zanieczyszczenia, poprawiającej  estetykę i krajobraz dróg powiatowych powiatu brodnickiego.

Prace nasadzeniowe wykonują  pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych. Koszt całkowity przedsięwzięcia to blisko 16.000,00 zł. z czego 10.000,00zł dotacji przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  6.000,00zł  pochodzi z budżetu powiatu.

Zieleń przy drogach powiatowych sadzi się każdego roku.

- w 2011 r. nasadziliśmy 200 sztuk drzew na trasie 2 km  (razem w dwie strony 4 km) za 25.000zł dotacji z WFOŚ, 3.000 zł z budżetu,
razem 28.000 zł - przypomina Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska starostwa.