27 września 2012 w starostwie podpisane zostały umowy o współpracy i współfinansowaniu inwestycji drogowych w powiecie  brodnickim .

Umowy pomiędzy   Powiatem Brodnickim i Gminą Brodnica dotyczą przebudowy  drogi gminnej nr 080501C Jastrzębie  –Gortatowo na odcinku 0,798 km w miejscowości Gortatowo (od skrzyżowania z drogą powiatową) oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 stycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz.

Inwestycje mają być realizowane z udziałem środków Powiatu, Gmin oraz z dofinansowaniem z Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  etap II Bezpieczeństwo- Dostępność –Rozwój.

W realizacji inwestycji  przy ul. 18 stycznia w Brodnicy uczestniczyć będzie także Gmina Miasto Brodnica i stosowne porozumienie pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Miastem Brodnica zawarte zostało 28 września 2012r.

Umowy podpisali : w imieniu Powiatu Brodnickiego:   starosta Piotr Boiński, wicestarosta Jędrzej Tomella oraz skarbnik Powiatu Aleksandra Sternicka-  Rafało; Edward Łukaszewski, wójt Gminy Brodnica oraz Witold Jastrzębski , skarbnik Gminy Brodnica oraz Jarosław Radacz, Burmistrz Brodnicy oraz Edyta Ratkowska, skarbnik Miasta Brodnica.