Starostowie dożynek gminno - powiatowych w Bobrowie przygotowują się do rolniczego święta, które już niebawem, bo 9 września 2012r.

Godność starostów dożynkowych w tym roku na dożynkach powiatu brodnickiego pełnić będą Marzena Myślińska i Jerzy Cichowski.

Pani Marzena Myślińska razem z mężem Piotrem prowadzi 80 hektarowe gospodarstwo w Bobrowie- Smolnikach. Uprawia się tu  rzepak, zboża i ziemniaki, hoduje też trzodę chlewną w cyklu zamkniętym.

Państwo Myślińscy mają jednego syna- Pawła. Pani Marzena znajduje jeszcze czas na swoje pasje- przydomowy ogród i działalność w Kole Gospodyń Wiejskich w Bobrowie, gdzie pełni funkcję skarbnika.

Starosta dożynkowy- Jerzy Cichowski mieszka z żoną Anną w Wielkim Leźnie w gminie Brzozie. Wychowali razem troje dzieci, które rozpoczynają  samodzielne życie. Najstarszy Paweł ma już swoje gospodarstwo, Katarzyna skończyła farmację i pracuje, najmłodszy Adam studiuje rolnictwo w Olsztynie.

Prawie ponad 42  hektarowe gospodarstwo  państwa Cichowskich nastawione jest na hodowlę świń i uprawę rzepaku, kukurydzy, zboża na ziarno. Gospodarstwo  jest zmechanizowane, od 2001 są tu nowe chlewnie, gdzie hoduje się trzodę w cyklu zamkniętym.

9 września w Bobrowie razem z powiatowym świętem plonów będą dożynki gminy Bobrowo.

Rolę starostów gminnych pełnić będą pani Teresa Pryl i Michał Mieczyński

Pani Teresa Pryl z mężem Mirosławem prowadzi 30 ha gospodarstwo rolne w Bobrowie.  Gospodarstwo nastawione na hodowlę bydła oraz  uprawę buraka cukrowego i zboża. Państwo Pryl mają trzy córki: Paulinę - uczęszczającą do 3 klasy Gimnazjum im. Jana Pawła w Bobrowie, Monikę - uczennicę 1 klasy Szkoły Podstawowej w Bobrowie oraz 5- letnią Joannę.

Starosta Gminny pan Michał Mieczyński prowadzi gospodarstwo towarowe w Wichulcu na pograniczu gmin Bobrowo i Zbiczno. Główne uprawy to rzepak i kukurydza. Prowadzi również hodowlę bydła mięsnego. Jest ojcem dwóch córek i syna.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

Starostwo Powiatowe