Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zawiadomiła, iż wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu „EDUinspiracje 2012” jest Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy.

W Konkursie EDUinspiracje nagradza się osoby i instytucje, które  osiągają najlepsze wyniki w dziedzinie realizacji projektów w ramach  programu „Uczenie się przez całe życie” oraz upowszechniania dobrych praktyk.

Na konkurs wpłynęły 163 zgłoszenia. Nagrody i wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach:  instytucjonalnej i indywidualnej. Laureatami nagród w kategorii instytucjonalnej zostali: Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy,  Muzeum Narodowe w Krakowie ,Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Gala finałowa konkursu – wręczenie nagród i statuetek odbędzie się 17 października 2012r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Laureaci zostaną objęci programem upowszechniania rezultatów projektu w ramach działań prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, będącą Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Polsce.