30 maja na spotkaniu roboczym radni Rady Powiatu w Brodnicy omawiali sprawy związane z funkcjonowaniem szpitala i perspektywami jego rozwoju. Do końca 2016 szpital brodnicki ma być tak zmodernizowany, by spełniać wszystkie wymagania unijne.

Zgodnie z przepisami do 2016 roku szpitale w Polsce będą musiały wykazać się dostosowaniem do standardów unijnych. Aby spełnić te wymogi, brodnicki szpital musi być modernizowany.  Radni i członkowie Zarządu Powiatu analizując obecną sytuację lecznicy , rozmawiają na temat programu funkcjonalno- użytkowego modernizacji szpitala i możliwości sfinansowania tego zadania.

Obecnie  szpital funkcjonuje normalnie, przyjmuje pacjentów,  zmniejsza się systematycznie spłacany przez Powiat dług szpitala, a co więcej - szpital został rozbudowany o lądowisko .


Audyt szpitala wykonany przez profesjonalną firmę zewnętrzną potwierdza stabilną obecnie  sytuację lecznicy.

Nadal – bo do 2016 roku- obowiązuje umowa z Prezydentem Grudziądza, szpital brodnicki zarządzany jest więc przez dyrekcję Szpitala Specjalistycznego  w Grudziądzu i prowadzony przez Prezydenta Grudziądza i nikt tej umowy nie zamierza  zrywać.

- W perspektywie kolejnych lat szpital będzie modernizowany tak,  by do końca  2016 roku spełnić wszystkie wymagania unijne. Do połowy czerwca br. dyrektor szpitala Marek Nowak złoży  program dostosowawczy szpitala, do czego zobowiązany jest przepisami prawa- mówił starosta Piotr Boiński.

Od dawna  gospodarze Powiatu  prowadzą rozmowy z Marszałkiem Województwa, Prezydentem Grudziądza i dyrektorem szpitala na temat programu dostosowawczego i finansów na jego realizację .

Wiadomo, że modernizacji szpitala  nie da się sfinansować  wyłącznie z budżetu Powiatu, dlatego  czyni się starania o pozyskanie środków z zewnątrz i  wpisanie tego przedsięwzięcia do zadań kluczowych,  realizowanych w województwie kujawsko- pomorskim ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wszystko wskazuje na to, że te starania zakończą się sukcesem.

- Potwierdzeniem tego jest deklaracja Pana Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, który  29 maja 2012 roku upoważnił mnie do jej przekazania . Otóż mamy pełne poparcie Gospodarza Województwa w sprawie szpitala, co znajdzie odzwierciedlenie w tym, że szpital brodnicki wpisany zostanie do zadań dofinansowanych z RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2014-2020. Ta ważna deklaracja w sposób zasadniczy czyni realnymi plany dotyczące modernizacji i rozwoju  szpitala w Brodnicy, a więc  mieszkańcy naszego powiatu i pracownicy lecznicy mogą być spokojni - informuje wicestarosta Jędrzej Tomella.

W czasie spotkania radni bardzo rzeczowo i zgodnie analizowali  możliwości rozwoju szpitala .

- Wygłaszanie niesprawdzonych i nieuzasadnionych tez  o upadku szpitala   szkodzi  ludziom zatrudnionym i w efekcie mieszkańcom Powiatu – mówił dr Andrzej Jackiewicz, ceniony ekspert  w dziedzinie finansów i rachunkowości w zarządzaniu , dziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy  Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, który razem z ekspertami z dziedziny prawa i finansów wspierał radnych w analizie  sytuacji szpitala i ocenie perspektyw jego rozwoju.