W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy młodzież spotkała się z ludźmi różnych zawodów. Była to jedna z cyklu imprez edukacyjnych , kierowanych do beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób poszukujących pracy, realizowanych pod nazwą  „Spacery po zawodach”.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel branży medycznej  Grzegorz Sagan – ratownik medyczny z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu Oddział Brodnica, przedstawiciel branży finansowej  Sławomir Czopur Dyrektor Departamentu Finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy oraz przedstawiciel branży dziennikarskiej  Paweł Kędzia – dziennikarz „Nowości Brodnickich”.

Przedstawiciele  zawodów omawiali  ścieżkę edukacyjną, która do zawodu prowadzi , mówili o plusach i minusach swojej profesji , o umiejętnościach, cechach charakteru i predyspozycjach zawodowych, jakimi musi się charakteryzować kandydat do pracy. Przedstawiali proces rekrutacyjny, pytania jakie pojawiają się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na co zwracają  uwagę pracodawcy.

Prezentując jeden dzień pracy goście omawiali  swój zakres obowiązków i zadań służbowych .

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczn4e pytania kierowane do gości.

Impreza  była  okazją do zaprezentowania młodzieży zakresu działań Ochotniczych Hufców Pracy. Joanna Traczykowska prezentowała  działalność Młodzieżowego Biura Pracy w Brodnicy, Grażyna Moszczyńska- zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego pt. „Vademecum kariery”.

zawody