24 maja najbliższy dyżur specjalistów ds. dopłat unijnych w starostwie Powiatowym w Brodnicy.

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.

Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:

-  wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
-  wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
- przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
- informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL


Najbliższe dyżury w Starostwie Powiatowym w Brodnicy: 24 maja 2012 r., 14 czerwca 2012 r., 28 czerwca 2012 r. w godzinach : 12.00 -14.00