15 maja radni Powiatu Brodnickiego udzielili Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok  2011.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Powiatu, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2011.