W związku z 35-leciem  Związku Spółek Wodnych w Toruniu  w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku oraz Konferencja „Działalność spółek wodnych, a rozwój obszarów wiejskich w Województwie Kujawsko - Pomorskim”.

W czasie jubileuszowej konferencji prelegenci przedstawili  rys historyczny działania spółek wodnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

W wystąpieniach podkreślano, że najwięcej  urządzeń melioracyjnych zbudowano w latach osiemdziesiątych. Obecnie coraz mniej jest inwestycji, a istniejące urządzenia melioracyjne często wyłączane są z eksploatacji .

Spółki wodne, według obecnego prawa,  nie posiadają możliwości skorzystania ze środków unijnych.

Niezbyt dobra kondycja finansowa spółek wynika także z faktu, że są trudności w egzekwowaniu Prawa Wodnego, bo utrzymywanie rowów jest często droższe niż  zyski z obszaru zmeliorowanego tym rowem.

Ryszard Bober , Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który uczestniczył w spotkaniu, wskazywał  na małą retencję jako przyszłe wyzwanie dla spółek wodnych.

W czasie walnego zgromadzenia odznaczono zasłużonych członków spółek wodnych, przyjęto  Sprawozdanie Zarządu za rok 2011, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011 oraz podjęto uchwały odnośnie planu pracy i budżetu na rok 2012.