Goście z Dani - przyszli partnerzy Powiatu w unijnym projekcie spotkali się ze starostami i pozostałymi uczestnikami przygotowywanego programu.

Powiat Brodnicki przygotował i zgłosił do konkursu projekt , dzięki któremu w powiecie brodnickim doskonalony będzie  system kształcenia zawodowego. W projekcie  pod nazwą „"I Ty wybierzesz kiedyś swój zawód” współpracować będzie m.in.   Gimnazjum z ZS nr 1 i RCKPiU. Warunkiem otrzymania  dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki jest pozyskanie partnera zagranicznego. Omówienie zasad współpracy z duńskim partnerem było celem spotkania gospodarzy Powiatu z delegatami z Danii.

W skład delegacji duńskiej weszli: Lars Offersen - wicedyrektor szkoły, Ole Frandsen – koordynator ds. wymiany oraz Ole Hansen-dyrektor Ośrodka Vejen.

30 kwietnia Duńczycy odwiedzili także  Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy  i spotkali się z Tomaszem Wysockim, dyrektorem szkoły. Problematykę edukacji zawodowej omawiali także z Jerzym Witkowskim, dyrektorem RCKPiU w Brodnicy.