Przez trzy dni w Brodnicy gościć będą Duńczycy, którzy mają być partnerami w realizacji dużego edukacyjnego  projektu unijnego zgłoszonego przez Powiat Brodnicki  pod nazwą "I Ty wybierzesz kiedyś swój zawód”. Powiat angażuje do współpracy przy tym projekcie  m.in. Gimnazjum z ZS nr 1 i RCKPiU w Brodnicy .

Powiatowy projekt pod nazwą : "I Ty wybierzesz kiedyś swój zawód” został już przygotowany, zgłoszony do konkursu i przeszedł wstępną weryfikację . Dzięki niemu jest szansa na pozyskanie dla powiatu brodnickiego ponad 3 miliony 800 złotych na „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” (Działanie 9.2 w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki) .

Główną ideą programu jest wypracowanie dla naszego powiatu skutecznego modelu doradztwa zawodowego na różnych poziomach. Warunkiem  uzyskania dofinansowania jest pozyskanie dla programu partnera zagranicznego - stąd wstępne rozmowy z Duńczykami.

- Na  poziomie gimnazjum program ten daje szansę na świetne wyposażenie pracowni politechnicznej w szkole, edukację uczniów, przygotowanie ich do dalszego kształcenia politechnicznego i wreszcie pomoc  uczniom i rodzicom w dokonaniu świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a tym samym zawodu - mówi starosta Piotr Boiński, który w poniedziałek, 30 kwietnia spotka się z przedstawicielami Danii w starostwie .

Diagnozowanie politechnicznych predyspozycji uczniowskich w nowoczesnej pracowni ma odbywać się w gimnazjum przy ul. Matejki, w ZS nr 1 w Brodnicy, dlatego też Duńczycy odwiedzą także tę szkołę i spotkają się z jej dyrektorem Tomaszem Wysockim.

- Kontynuacją edukacji gimnazjalnej ma być w programie diagnozowanie predyspozycji młodych ludzi  na stanowiskach pracy. W tym zakresie zadania projektowe mogą być realizowane w RCKPiU – informuje wicestarosta Jędrzej Tomella.

W czasie spotkania w RCKPiU z Jerzym Witkowskim omawiane  będą  „Nowe modele doradztwa edukacyjnego i zawodowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji ogólnych i zawodowych.