Poseł Zbigniew  Sosnowski, gospodarze Powiatu i Gminy wręczali nagrody laureatom wojewódzkiego konkursu „Polacy zmienili bieg historii świata”. Podajemy listę najlepszych spośród 800 uczniów startujących w konkursie.

21 kwietnia 2012 r w Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach odbył się III Wojewódzki Konkurs Historyczny pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.W etapie szkolnym konkursu wzięło udział ok. 800 uczniów.

W etapie wojewódzkim rywalizowało 89 uczniów wyłonionych  po etapie szkolnym  z następujących 43 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego: nr 18 w Bydgoszczy,  nr 66 w Bydgoszczy, nr 61 w Bydgoszczy, nr 41 w Bydgoszczy, Łabiszyna,  nr 3 w Toruniu, nr 31 w Toruniu,  Zawdy, Stępowa, ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, Wysocina, Chełmca,  nr 18 we Włocławku,  Radzik  Dużych, nr 1 w Barcinie, Pigży,  Świerczynek, Kowalewa Pomorskiego, Brzozy, nr 3 w Rypinie, Ostaszewa, Łysomic, nr 24 w Toruniu,  Mamlicza, nr 11 w Toruniu,   nr 18 w Toruniu, Pokrzydowa, nr 8 w Świeciu, Młyńca  Pierwszego, Małk, Piechcina, nr 5 w Toruniu, Maliszewa, Woli Wapowskiej, Śliwiczek, Szabdy, Tłuchowa, Topólki, Sosnowa, Lasek Wielkich, Długiego,  nr 20 we Włocławku, Nowych Świerczyn.

Wyniki konkursu:

Laureaci :

I miejsce

Rafał Paliński

SP nr 3 Rypin

II miejsce

Klara Żurawska

SP  Kowalewo Pomorskie

III miejsce

Kamil Matjanowski

SP nr 5 Toruń

Mateusz Kołodziejczyk

SP nr 11 Toruń

Natalia Rogozińska

SP nr 5 Toruń

IV miejsce

Patrycja Paśniewska

SP nr 5 Toruń

V miejsce

Julia Jurkowska

SP nr 5 Toruń

VI miejsce

Filip Ludwicki

SP nr 3 Rypin

VII miejsce

Marcin Sosnowski

SP nr 20 Włocławek

VIII miejsce

Paweł Cieszyński

SP Nowe Świerczyny

IX miejsce

Błażej Szymczak

SP nr 5 Toruń

X miejsce

Tomasz Cienkowski

SP Tłuchowo

Piotr Oliński

SP 3 Toruń

Marcel Kąkol

SP Brzoza

Finaliści

XI miejsce

Bartosz Mróz

SP nr 66 Bydgoszcz

Paweł Romanowski

SP Łysomice

XII

Kamil Śnietka

SP nr 31 Toruń

Kacper Borkowski

SP nr 18 Włocłwek

XIII

Wojciech Wojciechowski

SP Chełmce

Mikołaj Walczak

Laski Wielkie

XIV

Szymon Smaruj

SP nr 1 Barcin

Mateusz Krzemień

SP Pigża

Bartosz Piórczyński

SP Ostaszewo

XV

Norman Skulmowski

SP nr 18 w Toruniu

Kamil Andrzej Gołębiewski

SP nr 8 Świecie

Mikołaj Ratajczak

SP Mamlicz

Anna Szarszewska

SP Sosnowo

XVI

Krzysztof Ciaranek

SP nr 24 Toruń

Jakub Artur Kamiński

SP Łabiszyn

Stanisław Kostulski

SP nr 24 Toruń

XVII

Bartosz Leśniewski

SP Nowe Świerczyny

Paulina Orłowicz

SP nr 18 Toruń

XVIII

Rafał Malesa

ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku

XIX

Katarzyna Wiśniewska

SP Radziki Duże

XX

Bartłomiej Kozikowski

SP Szabda

Jakub Szostek

SP nr  1 Barcin


Fundatorami nagród dla laureatów, finalistów oraz upominków dla wszystkich uczestników konkursu są:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Urząd Marszałkowski w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Urząd Gminy Bartniczka
Jan Kurzętkowski z Jastrzębia
Gospodarstwo Rolne w Komorowie
Ireneusz Górny Stare Świerczyny
Sklep Przemysłowy Dreślińscy w Bartniczce

W czasie oczekiwania na wyniki konkursu uczestnicy wraz z opiekunami wyjechali do Brodnicy zwiedzać miasto i obiekty muzealne. Wstęp dla wszystkich był bezpłatny dzięki wsparciu Muzeum w Brodnicy i firmy Neo System w Brodnicy.

- Uroczystość podsumowania i ogłoszenia wyników konkursu uświetniła obecność Zbigniewa Sosnowskiego Posła na Sejm RP, Joanny Banach z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Piotra Boińskiego Starosty Brodnickiego, Wiesława Biegańskiego Wójta Gminy Bartniczka,  Teresy Rulko Kierownika Wydziału Oświaty , Kultury i Sportu Gminy Bartniczka, Jadwigi Jeznach Radnej Gminy Bartniczka oraz nauczycieli i rodziców uczestników konkursu.

- Celem konkursu jest odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji  uczniów szkół podstawowych, kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia , rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także motywowanie nauczycieli i szkół do podejmowania różnorodnych działań z uczniem zdolnym. Jest to jedyny konkurs historyczny w naszym województwie, obejmujący treści Podstawy programowej kształcenia ogólnego-  informuje Marzena Łupińska z szkoły w Nowych Świerczynach