Starosta Piotr Boiński w imieniu gospodarzy Powiatu gratulował Grzegorzowi Kijewskiemu, Prezesowi Zarządu oraz pracownikom Brodnickich Zakładów Żelatyny. Zakład jest laureatem XXXVIII edycji konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu.

Laury w konkursie świadczą o sukcesie rynkowym i dynamicznym rozwoju Brodnickich Zakładów Żelatyny .

- Gratulujemy i życzymy , by   tytuł  Orzeł Agrobiznesu   był zapowiedzią   kolejnych osiągnięć- mówił starosta Piotr Boiński na spotkaniu z Grzegorzem  Kijewskim Prezesem Zarządu BZŻ .