W Zespole Szkół Rolniczych gospodarze gmin i sołtysi z powiatu brodnickiego rozmawiali o aktualnych


W powiatowym spotkaniu z samorządowcami i sołtysami przedstawiciele KRUS w Grudziądzu omawiali  zadania wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym.

Przedstawicielka Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaprezentowała możliwości  pozyskania dofinansowania dla inicjatyw lokalnych ze środków PROW.

Starosta Piotr Boiński mówił o inwestycjach drogowych w powiecie, działaniach Powiatowego Urzędu  Pracy w Brodnicy, tworzonej strategii województwa  oraz o reformie szkół ponadgimnazjalnych.

- Urząd Marszałkowski rozpoczyna  ciekawy  projekt pod nazwą: ” Kujawsko- Pomorska Akademia Sołtysów”. Będzie to cykl szkoleń i warsztatów adresowanych do liderów społeczności wiejskich. W czasie spotkania przedstawiciele wsi wyrażali zainteresowanie projektem, dlatego też Powiat  chętnie współuczestniczyć będzie w jego realizacji . Na pewno możemy zapewnić bazę szkoleniową – mówi starosta Piotr Boiński.

W dyskusji o sprawach wsi uczestniczyli także parlamentarzyści: Zbigniew Sosnowski i Janusz Dzięcioł.