Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy przygotowuje się do realizacji zadań programu LIFE+ i czeka na rozstrzygniecie Brukseli dotyczące dofinansowania przedsięwzięć . Prezes Stowarzyszenia omawiał sprawy związane z realizację jednego z zadaniach wpisanych do programu.

Jędrzej Tomella, Prezes Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy spotkał sie z Zarządem Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Lubiczu oraz później z Prezesem Zarządu Energum Drwęca panem Dariuszem Drzewieckim, by omówić zasady  współpracy przy ewentualnej realizacji projektu dofinansowanego z programu Life+ i NFOŚiGW .

Wniosek aplikacyjny do programu LIFE+ złożony przez Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, do Komisji Europejskiej czeka na rozstrzygnięcie.

Celem projektu jest wykorzystanie turystyczne Drwęcy z jednoczesnym uwzględnieniem  ochrony walorów przyrodniczych rzeki. Całkowita wartość projektu wynosi 20 mln zł. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i w związku z tym, zarezerwowano w budżecie Funduszu kwotę 9 mln zł na realizację projektu. Decyzja Komisji Europejskiej  w sprawie dofinansowania ma zapaść w maj br.

- Jednym z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach programu Life + jest  m. in. wykonanie na Drwęcy 2 przepławek dla ryb: w Lubiczu i Lubiczu Dolnym i właśnie realizację tego zadania omawiano na ostatnim spotkaniu w Lubiczu.  Obejrzeliśmy  jazy na Drwęcy w Lubiczu - jaz komunalny Wodociągów na ujęciu wody pitnej dla Toruniu  i jaz młyński (Energum), gdzie mają być budowane przepławki - informuje Jędrzej Tomella, prezes Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

tekst+fot. Starostwo Powiatowe