Trwają przygotowania do realizacji planu  turystycznej rewitalizacji linii kolejowej Toruń-Brodnica. Wiemy już jak wyglądać będą zaadaptowane do nowej roli zabudowania dworców w Kowalewie Pomorskim, Golubiu-Dobrzyniu, Wrockach i Kawkach. Obecnie tworzona jest  kolekcja zabytkowego taboru kolejowego.

- Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia jest budowa kolekcji unikatowego zabytkowego taboru, który będzie woził pasażerów na tej trasie. Zakupy rozpoczną się jeszcze w tym roku, remonty wagonów i lokomotyw dokonywane będą w roku przyszłym - mówiono na spotkaniu z przedstawicielami samorządów, które zainteresowane są programem rewitalizacji trasy kolejowej z Torunia do Brodnicy. 

- Pociągi mają połączyć Toruń z Golubiem, a potem z  Brodnicą. Na spotkaniu wskazałem, że zasadne byłoby przedłużenie trasy do Tamy Brodzkiej. Turysta mógłby pociągiem dojechać w centrum parku krajobrazowego, do lasu przy jeziorach, gdzie niedaleko byłoby do ścieżek rowerowych i do przystani - na spływ kajakowy – mówi starosta Piotr Boiński.

Etap drugi to odnowa dworców i innych zabudowań stacyjnych oraz zaadaptowanie ich do nowej roli centrów hotelowo-gastronomiczno-handlowo-muzealnych. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego koncepcję architektoniczną pierwszych sześciu takich obiektów – dwóch w Kowalewie Pomorskim, dwóch w Golubiu-Dobrzyniu i po jednym w Kawkach i Wrockach - przygotowało toruńskie biuro architektoniczne Abakus. Oprócz dworców założenia adaptacyjne obejmują także budynki wieży wodnej i stacji pomp w Kowalewie oraz nastawni kolejowej w Golubiu-Dobrzyniu. W tym pierwszym powstanie kawiarnia lub mała restauracja, w drugim punkt informacji turystycznej, galeria oraz sklep i restauracja. Adaptacja dworca we Wrockach, zakłada urządzenie tam ekspozycji historycznej techniki kolejowej, na której prezentowane będą   prawdziwe, działające urządzenia oraz ich modele. Ekspozycja ta będzie częścią przyszłego muzeum kolejnictwa w Toruniu.