Kilkuset przedstawicieli instytucji i samorządów miast, gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego w Przysieku dyskutowało nad projektem gospodarki odpadami. W projekcie proponuje się, by docelowo powiat brodnicki korzystał z dwóch instalacji utylizacji odpadów komunalnych: w Niedźwiedziu i Puszczy Miejskiej.

Plan gospodarki odpadami w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2012-2017, opracowany przez Zarząd Województwa, poddany został w Przysieku społecznej konsultacji. W dyskusji nad projektem brali udział przedstawiciele powiatu brodnickiego: wicestarosta Jędrzej Tomella,  Radosław Koj, naczelnik wydziału OŚ starostwa, przedstawiciele samorządów miast i gmin, a także m.in. Paweł Zgórzyński, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

W projekcie cały obszar województwa podzielony został na 6 stref - regionów gospodarowania odpadami.

Powiat brodnicki umieszczony został w dwóch strefach.

Strefa 2:  „ Świecko-Wąbrzeska”, w której znalazły się gminy Bobrowo, Zbiczno oraz miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie (razem około 20 tysięcy mieszkańców), utylizować odpady będzie na wysypisku w Niedźwiedziu, gm. Dębowa Łąka.

Region  3 „ Lipnowsko-Rypiński”, w którym znalazła się pozostała część powiatu brodnickiego, utylizować będzie odpady na wysypisku w Puszczy Miejskiej, gm. Rypin.

- Do czasu wypełnienia, nadal działać będą w powiecie brodnickim instalacje - składowiska odpadów komunalnych - w Brodnicy (na Ustroniu) oraz w Łapinożu, gm. Osiek. Wysypiska te spełniają wymagania UE oraz normy wyznaczone przepisami  Ustawy o odpadach - informuje Radosław Koj, Naczelnik Wydziału OŚ w Starostwie w Brodnicy.

Konsultacje społeczne nad projektem gospodarki odpadami nadal trwają. Samorządy oraz zainteresowane jednostki mogą przekazywać swoje uwagi do projektu, korzystając z formularzy zamieszczonych na stronach Urzędu Marszałkowskiego.