Zmieniają się godziny otwarcia brodnickiej astro bazy. Od 2 kwietnia obserwatorium astronomiczne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy będzie pełniło dyżury w poniedziałki i czwartki od godziny 19:30 do 21:30.

Informacje dotyczące działalności ASTROBAZY można znaleźć na stronie :  www.1lo-brodnica.edupage.org w zakładce ASTROBAZA KOPERNIK.