Minutą ciszy radni uczcili pamięć śp. Marii Łęgowskiej. W roboczej części sesji Rady Powiatu przyjęto uchwały o pieczy zastępczej, budżetowe oraz stanowisko dotyczące uznania powiatu brodnickiego za obszar klęski żywiołowej .

Przyjęty ”Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie brodnickim” obowiązywać będzie w latach  2012-2014 . Ten trzyletni plan stawia przede wszystkim na promocję problemu i nabór wykwalifikowanej kandydatów na rodziców pieczy zastępczej. Wytycza także , ze docelowo w powiecie brodnickim rozwijać się będzie rodzicielstwo zastępcze zawodowe. Dom Dziecka w Brodnicy stopniowo przekształcany będzie w placówkę dla 14 dzieci  . Radni podkreślali także konieczność zapewnienia dzieciom nowego locum.

Na wniosek klubu radnych PSL uzupełniono program sesji o przyjęcie „ Stanowiska „ w sprawie uznania powiatu brodnickiego za teren dotknięty klęską żywiołową spowodowaną wymarznięciem zbóż ozimych”

Radni Powiatu Brodnickiego zwrócili się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o uznanie całego powiatu brodnickiego za teren dotknięty klęską żywiołową spowodowaną wymarznięciem zbóż ozimych i rzepaku.

„ Siarczyste mrozy podczas tegorocznej zimy spowodowały bardzo duże uszkodzenia zbóż ozimych, głównie pszenicy, pszenżyta i jęczmienia oraz rzepaku ozimego. Największe uszkodzenia wystąpiły w rejonach, gdzie przed falą mrozów  na przełomie miesiąca stycznia i lutego nie wystąpiły opady śniegu.”( głównie północno- zachodnia część powiatu)

Rada Powiatu w Brodnicy zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów, Wojewody oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą „ o jak najszybsze powołanie komisji szacujących straty, a także (…) do zakładów ubezpieczeń o jak najszybszą likwidację szkód oraz wypłatę odszkodowań rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku wymrożenia upraw zbóż ozimych. Szybkie udzielenie pomocy będzie miało decydujący wpływ dla szybkiego odtworzenia produkcji i zapewnienia dochodu rolnikom.”

Stanowisko Rady Powiatu w Brodnicy przekazane zostanie do:  Prezesa Rady Ministrów, Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz  parlamentarzystów z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.