W 2012 roku zima na drogach powiatowych kosztowała 250 tysięcy złotych. Wydatki z nią związane odczuwa się także wiosną, kiedy naprawia się zniszczone po zimie nawierzchnie. Wiosenne prace na drogach powiatowych już  pełnym toku.

Choć zima w tym roku potraktowała nas raczej łagodnie, na wielu drogach pojawiły się pęknięcia wyboje i dziury. Ekipa remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy doraźnie połatała  niebezpieczne  uszkodzenia i kończy porządkowanie drzewostanu. Z pasa drogowego usuwa się nadmiar ziemi, żeby woda mogła swobodnie spływać na pobocze.

-  Przycinanie drzew i krzewów  przy drogach, wycinka suchych gałęzi, regulowanie  koron drzew i inne zabiegi pielęgnacyjne rozpoczęte w styczniu, w tym tygodniu już będą zakończone - informuje Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy.

Dodatnie temperatury na dworze pozwoliły także rozpocząć na drogach remonty cząstkowe. 7 tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni na drogach powiatowych utwardzonych będzie grysami i  emulsją . Na remonty przeznaczono 150 tysięcy złotych.

- Zgodnie z umową , którą zawarliśmy z firmą zewnętrzną, remonty cząstkowe zakończone będą do końca kwietnia. Jednak   pogoda nadal będzie sprzyjać, koniec prac może być jeszcze przed świętami-  informuje Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy.

Wiosną ruszają także większe przedsięwzięcia drogowe. W  najbliższy piątek nastąpi otwarcie ofert  zgłoszonych w przetargu na przebudowę drogi powiatowej w gminie Bartniczka. Na trasie Grzęby – Michałki  przebudowany będzie 2,5 kilometrowy odcinek. W Pólku modernizowany będzie most. Niestety odwlecze się  remont ulicy 18 stycznia w Brodnicy.

- Ubiegamy się o dofinansowanie tej inwestycji. Żeby zwiększyć szanse na zdobycie środków na przyszły rok, wniosek poszerzyliśmy o nowego beneficjenta- Gminę Brodnica – informuje starosta Piotr Boiński.