Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu zaprosiła na spotkanie w Brodnicy przedstawicieli  środowiska biznesowego.

21 marca na sali konferencyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Kamionka 24 w Brodnicy  (godzina 11.00) Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu pod patronatem Starosty Brodnickiego Piotra Boińskiego  zorganizowała spotkanie ludzi biznesu.

W programie m.in. wystąpienia starosty Piotr Boińskiego i Zygmunta Jaczkowskiego,  prezesa Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu. Marta Olszewska, dyrektor Biura IPH przygotowała prelekcję o możliwościach wspierania rozwoju przedsiębiorstw przez  instytucje otoczenia biznesu.