Za budynkiem Starostwa Powiatowego w Brodnicy powstał nowy, obszerny, powszechnie dostępny  parking. Na razie kierowcy mogą z parkingu  korzystać bezpłatnie. Dla niepełnosprawnych parking to cztery nowe miejsca pracy.


Plac za budynkiem starostwa, przy starościńskim parku,  znów otwarty dla  szukających miejsca parkingowego przy ul. Kamionka .

Plac ten gospodarze Powiatu  przekazali w użytkowanie Zakładowi Aktywności Zawodowej w Brodnicy. W grudniu 2011 roku rozpoczęły się prace budowlane , teraz parking już służy kierowcom.

Adaptacja placu, montaż kamer, budowa pomieszczenia dla strażników - sfinansowane zostały ze  środków PFRON z 10 % udziałem budżetu Powiatu.

Koszt inwestycji- budowa parkingu ogółem to 611.190 złotych. Ze środków PFRON   pozyskano 562.420 złotych, z budżetu Powiatu 48.770 złotych.

Nowy parking to nie tylko nowe miejsca dla kierowców, ale także  nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, które na rynku pracy mają bardzo trudną sytuację. Na parkingu znajdą zatrudnienie 4 osoby niepełnosprawne.

- Parking już działa. Jest powszechnie dostępny  i na razie bezpłatny. Docelowo parking strzeżony będzie płatny, ale także dostępny dla wszystkich zainteresowanych od 7.00 do 20.00– mówi Jerzy Witkowski, dyrektor RCKPiU.

- Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 13 marca br. zdecydował, że do końca roku br.  dochody z parkingu w całości przeznaczone będą na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej  w Brodnicy. Stosowne umowy wkrótce będą podpisane- informuje starosta Piotr Boiński.

ZAZ w Brodnicy to samorządowy zakład budżetowy  jest jednym z pięciu tego typu organizacji funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z ideą, działalność ZAZ-u opiera się na wprowadzeniu osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo na rynek pracy, przy jednoczesnym stworzeniu dla nich specjalnych warunków. Zakład prowadzi działalność usługową w zakresie hotelarskim ( Hotelik Centrum) zatrudniając trzydzieści osób niepełnosprawnych. Powiat ma 10% udział w przedsięwzięciach ZAZ.( pozostałe środki to dochody ZAZ oraz pieniądze  z PFRON ).

Zakład działa od 2007 roku, powstał na bazie budynku dawnego internatu szkolnego, dzięki współpracy  Starosty, Marszałka Województwa oraz dyrektora RCKPiU w Brodnicy.