Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości. Aplikować mogą szkoły, uczelnie i instytucje zajmujące się kształceniem w zakresie przedsiębiorczości. Termin składania wniosków mija 16 kwietnia 2012 r.
Celem konkursu jest promowanie inicjatyw o wysokiej wartości dodanej i podkreślenie, że umiejętności związane z prowadzeniem własnego biznesu należą do kluczowych kompetencji.

Swoje pomysły zgłaszać mogą szkoły podstawowe, średnie i wyższe oraz publiczne i niepubliczne placówki i instytucje zajmujące się kształceniem związanym z przedsiębiorczością.

Zgłaszane projekty dotyczyć powinny jednego z obszarów priorytetowych:

Tworzenie międzynarodowych systemów wsparcia dla nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich, gwarantującego rozwój umiejętności i metod włączania przez pedagogów treści związanych z przedsiębiorczością do programu innych przedmiotów.
Rozwijanie, organizowanie i przeprowadzanie międzynarodowych warsztatów edukacyjnych i szkoleniowych dla nauczycieli przedsiębiorczości w szkołach wyższych.
Tworzenie europejskiej platformy internetowej dla nauczycieli i edukatorów, umożliwiającej międzynarodową wymianę dobrych praktyk, metod i materiałów edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości.
Rozwijanie i testowanie wspólnych europejskich ram w zakresie narzędzi i wskaźników służących ocenie „ducha przedsiębiorczości” oraz umiejętności zdobytych przez uczniów w trakcie edukacji.

Termin składania wniosków mija 16 kwietnia 2012 r.

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można znaleźć na stronie Komisji Euopejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstwa i Przemysłu): www.ec.europa.eu/enterprise.

Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/746469.html