W najbliższą sobotę, 3 marca, oficjalnie zakończona zostanie inwestycja ostatnio realizowana w  Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. Efektem projektu wykonanego  z udziałem środków Powiatu i RPO są odnowione, energooszczędne obiekty dydaktyczne i warsztatowe.
W sobotę, 3 marca 2012 o godzinie 14.30 w  Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy nastąpi uroczyste zakończenie realizacji projektu pod nazwą: „ Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację   budynków dydaktycznych i warsztatowych RCKPiU w Brodnicy”. Głównym celem inwestycji była m.in. ochrona środowiska (w tym powietrza) oraz uczynienie środowiska elementem stymulującym rozwój społeczno -gospodarczy.

- W maju 2010 roku rozpoczęliśmy realizację zadania, w lutym 2012 je kończymy. Dzięki projektowi mamy dziś zmodernizowane, energooszczędne  obiekty warsztatowe i dydaktyczne. Budynki są ocieplone, jest estetyczna elewacja, nowoczesna kotłownia olejowa zastąpiła energochłonną parową , wymieniliśmy instalację co, na budynku warsztatów jest nowy dach. Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, będą też oszczędności energii- mówi   Jerzy Witkowski, dyrektor RCKPiU w Brodnicy.

Wartość ogólna zrealizowanego projektu wynosi ponad 6 milionów 285 tysięcy złotych.

-   To niebagatelne przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków  RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 (dofinansowanie ok. 70%) oraz ze środków Powiatu Brodnickiego- informuje starosta Piotr Boiński.

Regionalne Centrum Kształcenia  Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy rozwijając się i modernizując  w kolejnych latach swojego istnienia stało się znaczącym w regionie ośrodkiem dydaktycznym.

Prowadzi się tu  różnorodne kursy i szkolenia oraz  praktyczną naukę zawodu dla  uczniów  zasadniczych szkół zawodowych . Do dyspozycji uczących się są pracownie :  elektrotechniki ,technik spawalniczych , obróbki mechanicznej, obróbki plastycznej i cieplnej,  obróbki ręcznej,  kontroli jakości ,robót i krajalnia , komputerowa , budowlana , krawiecka, fryzjerska i kosmetyczna.

Od marca 2005 r. w strukturach RCKPiU funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Młodocianych. Tu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dokształcają się młodociani pracownicy, którzy  uczęszczają do klas wielozawodowych oraz osoby, które odbywają wyłącznie naukę u pracodawcy. Kształcą się tu także dorośli.

W RCKPiU można uczyć się w szkole policealnej, Liceum i Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych

- Stałą ofertę RCKPiU  poszerzamy o  projekty unijne. Obecnie np. w ramach EFS Kapitał Ludzki realizujemy dwa zadania . Jedno z nich: "Wykształcenie drogą do sukcesu"  pozwala zdobyć kwalifikacje zawodowe dorosłym mieszkańcom powiatu- bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem. Kolejny program  "Nowoczesne nauczanie - nowoczesny pracownik" skierowany jest do uczniów zasadniczych szkół zawodowych – informuje dyrektor Jerzy Witkowski.

Ciekawe oferty kształcenia i dokształcania oraz informacje o RCKPIU w Brodnicy na stronie:  http://rckpiu.edu.pl.