Sprawy oświatowe zdominowały ostatnie posiedzenie Rady Powiatu w Brodnicy. 28 lutego radni zdecydowali m.in. o zmianach w  szkołach zawodowych w powiecie.

Od 1 września 2012 roku reforma oświaty wprowadzana będzie do szkół ponadgimnazjalnych. Podejmując uchwały dotyczące szkół zawodowych w powiecie brodnickim, radni przygotowali te placówki do zmian, wymaganych zmienioną ustawą o systemie oświaty .

Od 1 września 2012 roku nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych. Zasadnicze szkoły zawodowe będą trzyletnie, a ich ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów w danym zawodzie . Możliwe będzie także dalsze kształcenie. Absolwent ZSZ będzie mógł kontynuować naukę , zapisując się do klasy  drugiej liceum dla dorosłych.

Na sesji Rady Powiatu  radni potwierdzili zamiar przekształcenia ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, ZS w Jabłonowie , ZSR w Brodnicy i ZS Zawodowej Specjalnej w ZSS w Brodnicy.