W I LO w Brodnicy dla uczniów klas maturalnych prowadzone są  dodatkowe zajęcia z matematyki. Lekcje prowadzą wykładowcy Społecznej Akademii Nauk (dawniej SWSPiZ w Łodzi) w ramach porozumienia, które zostało w styczniu br. podpisane między Powiatem Brodnickim a Społeczną Akademią Nauk.

Pierwsze zajęcia już się odbyły, brało w nim  udział 106 tegorocznych maturzystów. Zajęcia przewidziane są do końca kwietnia br. w cyklu co dwutygodniowych spotkań po 2 godz. lekcyjne, a prowadzone są  w trzech grupach, dwie grupy  przygotowują do egzaminu  na poziomie podstawowym i jedna na poziomie rozszerzonym.