Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu rozpoczął realizację programu pt.: „STUDENT II- kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych".

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim (szkolnym) należy składać w terminie od 01 lutego do 29 lutego 2012 roku w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której Wnioskodawca rozpoczyna lub kontynuuje naukę.

Szczegółowe informacje dotyczące  programu oraz druk wniosku wraz z załącznikami można uzyskać na internetowej stronie: www.pfron.org.pl lub w Oddziale PFRON w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 28, 87- 100 Toruń, tel. (0-56) 681-44-00.