Od 6 lutego 2012 na terenie całego kraju rozpoczną  się kwalifikacje wojskowe. W powiecie brodnickim wojskowe komisje lekarskie rozpoczną pracę  w marcu.
Kwalifikacje wojskowe w powiecie brodnickim  przeprowadzać się będzie od 19 marca do 25 kwietnia 2012 roku.  Komisja lekarska określać będzie kategorię zdrowotną kwalifikowanych , którzy uwzględnieni zostaną w wojskowej ewidencji i otrzymają  książeczki wojskowe.