Konferencja w ZAZ zainauguruje druga edycję projektu aktywizującego niepełnosprawnych na rynku pracy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zaproszone są do ZAZ  dnia 31 stycznia na godzinę 11.00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy  rozpoczyna realizację projektu konkursowego pn. "Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim - edycja nr 2" współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do 30 niepełnosprawnych i niezatrudnionych mieszkańców Powiatu. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty umiejętności społecznych i osobistych, warsztaty edukacji zdrowotnej i ekologicznej, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, kursy zawodowe oraz płatne staże zawodowe lub zajęcia reintegracji zawodowej.

W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie  na konferencję rozpoczynającą projekt, która odbędzie się dnia 31 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w "Hoteliku Centrum", ul. Kamionka 24 w Brodnicy.