Od końca 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy funkcjonuje Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI).

Z bazy danych zawartej w SEPI  korzystać mogą pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej w Brodnicy, w gminach  Jabłonowo Pomorskie, Bartniczka, Bobrowo, Brzozie , Górzno, Świedziebnia i Zbiczno.