Na ostatniej w roku sesji radni Powiatu uchwalili budżet na rok 2012  i Wieloletnią Prognozę Finansowa Powiatu Brodnickiego  na lata 2012-2022.
Dochody Powiatu Brodnickiego na rok 2012 zaplanowano na kwotę 61.399.018 zł, zaś wydatki na kwotę 65.613.474 zł. Planowany deficyt wyniesie 4.214.456 zł. Deficyt ten wynika z wydatków na zadania inwestycyjne w powiecie.