W starostwie spotkali się przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń, które w powiecie brodnickim działają w dziedzinie turystyki. Plany współpracy mogą przynieść korzyści i organizatorom turystyki i samym turystom.


Na spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Promocji i Rozwoju starostwa  zebrały się  osoby pracujące i działające w branży turystycznej w powiecie brodnickiej , a także szefowie firm, instytucji, którzy turystykę mogą wspierać, m.in. : przedstawiciele Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Agroturystycznego Stowarzyszenia Pojezierze Brodnickie,  LOT Pojezierze Brodnickie, Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich, Region Północ, oddziału brodnickiego PTTK, LGD Pojezierze Brodnickie, Nadleśnictwo Brodnica,    szefowe Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki w Radzie Powiatu i Radzie Miasta Brodnicy i urzędnicy.

- Dyskutowaliśmy, między innymi,  nad wspólną organizacją imprez i zdarzeń promocyjnych. Współpraca przy wyjazdach na targi, różne inicjatywy promocyjne to większy efekt działania, zwykle przy mniejszych kosztach- mówi Anna Szczepaniak, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa w Brodnicy.

W roku 2012 obszar Pojezierza Brodnickiego może być promowany na Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi, Targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2012 w Warszawie, na Inauguracji Sezonu Turystycznego w Toruniu, Targach Turystyczno- Ogrodniczych „Lato na wsi” w Minikowie, Dniach Drwęcy w Toruniu, Dożynkach Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Kruszwicy, Festynie -Barwy lata, dary jesieni- w Przysieku. Organizacje i stowarzyszenia turystyczne zdecydują dopiero, które z propozycji targowych zostaną uwzględnione w planach przyszłorocznego działania.

Będą także wspólnie organizowane konkursy ( np. już niebawem ogłoszony będzie konkurs kulinarny).

- Współpraca różnych stowarzyszeń przy realizacji różnych programów to wymierne oszczędności- mówił wicestarosta Jędrzej Tomella, prezes Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, wskazując na  przykłady takich przedsięwzięć.

W czasie spotkania  LOT Pojezierze Brodnickie zaprezentował swoją działalność,  m.in. projekt szlaków rowerowych „Na rowerze przez Pojezierze”.