Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego gospodarze Powiatu przekazują najlepsze życzenia satysfakcji z pracy i sukcesów dla  wszystkich pracowników socjalnych z powiatu brodnickiego.

18 listopada o godzinie  14.00 uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przygotowano w  DPS.

21 listopada o godzinie 13.oo w sali narad Starostwa Powiatowego w Brodnicy starosta spotka się z dyrektorami placówek pomocy społecznej :  Jerzym Anzelem, dyr. DPS, Justyną Ignalewską, dyr. Domu Dziecka w Brodnicy, Izą Lewandowską , dyr.  PCPR, Elżbietą Pleszko z Rodzinnego DD w Jabłonowie, Ewą Radzikowską z RDD we Fiałkach i Zofią Błaszkiewicz z  Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie. Za  pośrednictwem dyrektorów starosta przekaże życzenia dla pracowników socjalnych w powiecie.