Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy przypomina, że termin składania wniosków, dotyczących dofinansowania działań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki upływa, jak w każdym poprzednim roku, dnia 30 listopada.

Więcej informacji w PCPR w Brodnicy, ul. Zamkowa 13 a, tel.56-49-847-69