Lądowisko dla śmigłowców sanitarnych, które powstało na terenie szpitala w Brodnicy, przy ul. Wiejskiej wpisane zostało do ewidencji lądowisk, jako przystosowane do startów i lądowań śmigłowców  o masie startowej MTOW do 4000 kg. Zatwierdzona także została Instrukcja Operacyjna Lądowiska.

Wpis  lądowiska do ewidencji  to świadectwo, że mogą tam  lądować śmigłowce ratownictwa medycznego (tylko ratownictwa medycznego). Lądowisko  w Brodnicy odpowiada wymaganiom określonym przepisami ustawy Prawo lotnicze i spełnia wymagane warunki techniczne.

Poza wpisem do ewidencji,  lądowisko ma także uregulowane sprawy finansowania. Niebawem  więc będzie  jego uroczyste otwarcie.

fot. Starostwo Powiatowe