Kochajmy się jak bracia, lecz liczmy… skrupulatnie- taka zasada przyświecała  gospodarzom Powiatu, którzy z Prezydentem Grudziądza podpisali aneks  do umowy o powierzeniu Gminie – Miasto Grudziądz zadań Powiatu Brodnickiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Od 2006 roku zadania Powiatu brodnickiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przekazane są Gminie- Miasto Grudziądz. Nieruchomości szpitala nadal pozostają własnością Powiatu Brodnickiego.

27 października 2011 r. starosta Piotr Boiński i wicestarosta Jędrzej Tomella, reprezentujący Zarząd Powiatu  podpisali z Robertem Malinowskim, Prezydentem Grudziądza aneks do tejże umowy powierzenia.

Zastrzeżono w nim, że  jeśli Miasto Grudziądz lub Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Biegańskiego w Grudziądzu finansować będą przedsięwzięcia powiększające wartość nieruchomości, które są własnością Powiatu Brodnickiego( tu: szpitala w Brodnicy), to stają się one własnością Powiatu . Przekazanie majątku następować będzie  na podstawie protokołu.

Zastrzeżenie zawarte w podpisanym aneksie reguluje , bezpiecznie dla Powiatu Brodnickiego, sprawy finansowe w brodnickim szpitalu.