26 października  o godzinie 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Brodnicy.

W programie XIV sesji Rady Powiatu w Brodnicy zaplanowano m.in. podjecie uchwał budżetowych, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, wyrażenie zgody na realizację w RCKPiU projektu w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Nowoczesne nauczanie - nowoczesny pracownik” oraz zmiany uchwały dotyczącej dofinansowania lądowiska przy szpitalu. Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Brodnicki przekażą także informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych.