Po zakończeniu procedury przetargowej  30 września podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Brodnickim i Przedsiębiorstwem Budowlanym KOM-BUD na budowę sali sportowej przy I LO, przy ul. Lidzbarskiej 14.

Podpisanie umowy kończy długi etap przygotowań- dyskusji, tworzenia planów i pozostałej dokumentacji. Na placu budowy niebawem pojawią się maszyny.

Zgodnie z umową , początek prac budowlanych przy budowie sali sportowej nastąpi w ciągu trzech dni od podpisania umowy, zakończenie robót  planuje się na 20 sierpnia 2012 r.

Koszt budowy- 5 .731. 711 złotych

W imieniu Powiatu Brodnickiego umowę podpisali: starosta Piotr Boiński, wicestarosta Jędrzej Tomella, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Aleksandry Sternickiej- Rafało.

Przedsiębiorstwo Budowlane KOM_BUD sp. z o.o. z Brodnicy reprezentowali prezes W. Cieszyński oraz Bogusław Mikielewicz, z-ca prezesa, główny księgowy.