Zarząd  Powiatu w Brodnicy zaprosił gospodarzy  miast i gmin  do dyskusji na temat   zasad i możliwości współfinansowania remontów dróg powiatowych i budowy chodników. W spotkaniu uczestniczyli także  wiceminister Zbigniew Sosnowski  i Zbigniew Socha, radny Województwa .

W czasie spotkania gospodarzy Powiatu z wójtami i burmistrzami przedstawiona została propozycja współfinansowania przyszłych remontów dróg i budowy chodników w ciągach dróg powiatu brodnickiego.

- Oczywiście inwestycje realizowane wspólnie przez Powiat Brodnicki  i gminy są już faktem . Teraz proponowaliśmy, by ustalić spójne zasady na przyszłość, co , między innymi , skracałoby proces negocjacji wstępnych, a jednocześnie dawało gospodarzom gmin możliwość przyspieszania najpilniejszych inwestycji - mówi wicestarosta Jędrzej Tomella.

Zarząd Powiatu Brodnickiego proponował, m.in. , by  przyjąć dwa modele współfinansowania remontów dróg. Jeśli gmina zdecyduje o przynajmniej 35% współfinansowaniu zadania, zostanie ono wpisane do realizacji wg ustalonej kolejności, w pierwszej kolejności realizowane byłyby  zadania, finansowane na poziomie  nie mniejszym niż 65% .

Powiat deklarował także pomoc w budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin, między innymi poprzez przekazanie Gminom  betonowej kostki brukowej .

- Chociaż  w dyskusji wskazywano na niebezpieczeństwa związane z ogólnym poziomem rozwoju gospodarczego, nowe zasady współfinansowania dróg i chodników  spotkały się ze zrozumieniem ze strony gospodarzy miast i gmin- informuje wicestarosta Jędrzej Tomella.