29 września odbędą się Powiatowe Ćwiczenia Obronne pod kryptonimem „Kobra 2011-Brodnica”. W związku z ćwiczeniami należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym na brodnickiej nowej obwodnicy.
29 września powiatowe jednostki systemu ratownictwa uczestniczyć będą razem z ratownikami wojskowymi w ćwiczeniach pod kryptonimem „KOBRA 2011- Brodnica” .

-Powiatowe Ćwiczenia  Obronne zaczną  się  tzw. grą decyzyjną w brodnickiej Jednostce Wojskowej. Tu na szkoleniu i obserwacji działań spotkają się wójtowie i burmistrzowie z powiatu oraz szefowie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Potem ćwiczenia przebiegać będą w terenie- informuje Dariusz Piotrowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej.

Manewry wybranych cywilnych jednostek ratowniczych Powiatu oraz wybranych jednostek ratownictwa wojskowego  w terenie rozpoczną się o godzinie 11.00. Wtedy to wstrzymany zostanie ruch  na trasie przemysłowej w Brodnicy (nowa obwodnica). Utrudnienia w ruchu będą do około godziny 14.30.

W czasie ćwiczeń symulowany będzie wypadek cysterny przewożącej chlor. Ratownicy będą wydobywać rannych, poszkodowanych w wypadku, konieczne będzie uszczelnienie cysterny i zneutralizowanie trującego gazu, tak aby nie zagrażał osiedlom mieszkaniowym Nowy Świat i Grunwald.