Wniosek do programu LIFE+ przygotowany przez Stowarzyszenie Miast Gmin i Powiatów Dorzecza zdobył już akceptację  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przekazany został do Brukseli.

- Otrzymaliśmy potwierdzenie,  iż wniosek LIFE+ spełnił wszystkie kryteria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przekazany został do Brukseli wraz z deklaracją współfinansowania przedsięwzięcia przez Fundusz, jeśli Komisja Europejska zdecyduje o dofinansowaniu zadań- informuje Jędrzej Tomella, prezes Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy .

Dla Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, które ponad rok przygotowywało wniosek, zabiegało o jego współfinansowanie przez gospodarzy dwóch województw i NFOŚIGW, czas oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej  jest już ostatnim etapem. Jeśli decyzja Brukseli będzie pozytywna, a o tym dowiemy się dopiero w roku 2012, będzie można świętować niemały sukces.