W dniach 16, 17 i 18 września 2011 r. odbędzie się już osiemnasta ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2011”. W tym roku włączamy się w obchody, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Roku Lasów. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Lasy to życie – chrońmy je”.

Wzorem lat ubiegłych, Starostwo Powiatowe w Brodnicy również i w tym roku pomaga uczestnikom akcji „ Sprzątanie świata”.

Wszyscy sprzątający ze szkół prowadzonych przez powiat otrzymają zakupione przez starostwo  worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz rękawiczki.

Więcej informacji na temat akcji i przyświecającej jej idei można znaleźć na stronie www.naszaziemia.pl.